സൗദിയിൽ 8,000 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ പദ്ധതി

സൗദി അറേബ്യ രാജ്യത്തുടനീളം 8,000 കിലോമീറ്റർ റെയിൽപ്പാത നിർമ്മിക്കുമെന്നും നിക്ഷേപകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പുതിയ നിക്ഷേപ നിയമം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിക്ഷേപ മന്ത്രി ഖാലിദ് അൽ ഫാലിഹ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു.


“രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ റെയിൽ നിലവിലുള്ള റെയിലുകളോടൊപ്പം ചേർക്കും,” മന്ത്രി റിയാദിൽ ഒരു മൈനിംഗ് ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞു.